Odcisk

Odpowiedzialny za treść

Blackstone Dive Center
Calle Aljibe, 11
38678 Adeje
Santa Cruz de Tenerife, Spanien

Kontakt
Emalia:  info@blackstonedivecenter.com
Telefon: +34 653 921 273

+Odpowiedzialność za treść
Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednak zgodnie z §§ 8-10 TMG, my jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z prawem ogólnym pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność z tego tytułu jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach natychmiast usuniemy tę treść.

+Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron powiązanych zawsze odpowiada dany dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawnych w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia.Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa.

Po powiadomieniu o naruszeniach natychmiast usuniemy takie linki.

+Prawo autorskie
Treści i prace na tych stronach utworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, rozważane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli nadal będziesz świadomy naruszenia praw autorskich, prosimy o notatkę.